facebook tracking

Spännande examensarbete inom Modellbaserad Utveckling (MBSE) med AI

Hej!

Jag heter Lars-Olof Kihlström. Ibland kallas jag LOK och ibland Lasse, men aldrig Lars. Jag arbetar med modellbaserad utveckling (MBSE) och verksamhetsarkitektur. Detta betyder att jag skapar modeller över system eller verksamheter som kan fungera som beslutsstöd vid utveckling, utvidgning eller förändring av dessa. Jag använder mig av flera olika modelleringsverktyg (Rhapsody från IBM, PTC Integrity Modeler från PTC eller MagicDraw från NoMagic) och språket SysML eller profiler baserade på SysML. Rätt utvecklat blir modellerna exekverbara (via verktygens så kallade ”action”-språk) och det går då att testa olika scenarier.

För att analysera den stora och komplexa mängd data som fås från varje simulering vore det lämpligt att använda sig av maskininlärning. Dels för att undersöka om en optimal konfiguration finns, men också hitta och visualisera mönster i resultatet baserat på parametrar man är intresserad av.

Vi på Syntell har en mycket spännande modell som vi gärna skulle vilja ha hjälp att vidareutveckla för att kunna få till maskininlärningspåbyggnaden.

Modellen är gjord i PTC Integrity Modeler och för att använda sig av maskininlärning kommer PTCs ThingWorx att behöva tillämpas. Tidigare kunskaper i PTC Integrity Modeler, ThingWorx och SysML är inget krav.

Jag är teknisk fysiker från KTH från början och har arbetat med modeller väldigt, väldigt länge (sedan mitten av 80-talet). Jag brukar säga att jag arbetat med modellbaserad utveckling för allt från skruvdragare, finansiella system, en hel del telekommunikation och fordonssystem. Jag behöver vara noggrann och analytisk för att göra ett bra jobb.

Syntell är ett perfekt ställe att göra detta examensarbete på. Vi kan tillhandahålla den IT-miljö som behövs för att visa att modellbaserad utveckling för system och verksamheten är framtiden.

Kom och skriv ditt exjobb hos oss på Syntell!

Har du frågor kan du kontakta mig eller någon av mina kollegor nedan. Du hittar våra kontaktuppgifter genom att klicka in dig på våra profiler. För att ansöka om detta examensarbete klickar du på "Apply for this job now". 

- - - - - - - -
Hi!

My name is Lars-Olof Kihlström. Sometimes they call me LOK and sometimes Lasse, but never Lars. I work with model-based development (MBSE) and enterprise architecture which means that I create models of systems or operations that can serve as decision support for the development, expansion or modification of said systems/operations. I use a variety of modeling tools (Rhapsody, IBM, PTC Integrity Modeler from PTC or MagicDraw from NoMagic) and the language SysML or profiles based on SysML. Successfully developed models are executable (through the tools so called "action" language) and you can then test various scenarios by "driving" them.

We here at Syntell have a very exciting model where machine learning is needed to analyze the large amount of simulation data and find patterns for model optimization. To do that we need your help.  The model is made in PTC Integrity Modeler and the work involves review and further development of the model, but also using the PTC add-on ThingWorx which is a specialized tool for automation, machine learning and data analysis.

Prior experience with PTC Integrity Modeler or PTC ThingWorx is not a requirement.

I am engineering physicist from the KTH Royal Institute of Technology from the beginning and I have worked with models for a very long time (since the mid 80's). I usually say that I worked with model-based development for everything from screwdrivers, financial systems, a lot of telecommunication and automotives. I need to be careful and systematic to do a good job.

Syntell is a perfect place to do this thesis on. We can provide the IT environment required to demonstrate that the model-based development for systems and operations is the future.

Come and do your thesis here at Syntell!

If you have questions, you can contact me or any of my colleagues below. You can find our contact information by clicking on their profiles. To apply for this master, click the "Apply for this job now."

 

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Employee Benefits

join our creative family in an inspiring environment

 • Challenging projects

  In our assignments we support blue chip companies and public authorities in their ambitions to excel in their fields

 • Great people to work with

  Working with us you will be supported by highly competent people; nobody feels alone at Syntell

 • Benefits

  We offer competitive salaries, competitive company pension, competence development, health care and great people to work with

 • Competence development

  Everyone at Syntell has an individual competence development plan aligned to both personal and company goals

Workplace & culture.

We are a values based organisation with an open and inspiring culture. We believe in people and their development, as a competence based organisation we constantly strive to combine industrial, military and academic experiences.

Already working at Syntell?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@syntell.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor